Za gozdove in ljudi

Zgled sonaravnega in ve─Źnamenskega gospodarjenja

Za gozdove in ljudi: znanje prednikov ovito v tančico sodobnega časa

Pahernikova ustanova gospodari s 552 hektarji gozdov, ki poraščajo severna pobočja Pohorja med Vuhredom in vrhom Velika Kopa.  

Pred več kot sto leti je Franjo Pahernik zastavil malopovršinsko gospodarjenje z naravno obnovo gozda pod zastorom odraslih dreves.

Posestvo obsega bogata rastišča mešanih gozdov jelke, smreke in bukve.